نمایندگی اتحادیه اروپا در سازمان‌های بین‌المللی در وین، در جلسه امروز شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی:

اطمینان یافتن از این که ایران به یک سلاح هسته‌ای دست پیدا نکند، یک اولویت امنیتی مهم برای اتحادیه اروپا است‌.

اتحادیه اروپا نسبت به راهکاری دیپلماتیک برای مسئله هسته‌ای ایران متعهد است.

مایه تاسف ما است که ایران تصمیمات لازم برای بازگشت به تعهدات برجامی‌ را اتخاذ نکرده است.

خطر بروز بحران اشاعه تسلیحات اتمی در منطقه در نتیجه رویه هسته‌ای ایران رو به افزایش است.

اتحادیه اروپا عمیقا، نگران گسترش هشداردهنده برنامه هسته‌ای ایران است.

ایران تا حد زیادی در حال فاصله گرفتن از تعهدات برجامی بوده و به طرز بازگشت‌ناپذیری در حال کسب دانش در این زمینه است.

دیدگاهتان را بنویسید