◀️ یعنی مهرداد بذرپاش در حالی که وزیر ابراهیم رئیسی بوده در سر رویای ریاست جمهوری داشته و در حال تدوین برنامه بوده؟!

◀️ مهرداد بذرپاش وزیر همراه ابراهیم رئیسی در ثانیه اخر از همراهی با رئیسی منصرف شد و با بالگرد اسماعیلی رئیس دفتر رئیسی به مسیر ادامه داد!

◀️ بی جهت نبود که حلقه نیلی و تیم نزدیک به ابراهیم رئیسی در وفاداری او به دولت شک داشتند!

دیدگاهتان را بنویسید