🔹 در این گزارش، کشورهای فیلیپین، اندونزی، هند و مکزیک در رده‌های اول تا چهارم قرار دارند. ایران نیز در بین ۳۰ کشور با بیش ترین احتمال خطر بلایای طبیعی قرار دارد.

دیدگاهتان را بنویسید