کشور پاکستان که تحمل حضور یک و نیم میلیون مهاجم افغان را نداشت برای حفظ امنیتِ خود، تمام مهاجمان افغان را از کشور اخراج کرد.

در حال حاضر یازده میلیون مهاجم افغان در ایران زندگی می‌کند.

پیش‌بینی می‌شود جمعیت مهاجمان افغان در ایران از طریق زاد و ولد تا سال ۲۰۳۰ به بیست میلیون نفر خواهد رسید.

دیدگاهتان را بنویسید