◀️ چرا ثابتی با آن که نماینده مجلس است ولی شأن نمایندگی ندارد و کیف کشی جلیلی را می‌کند؟

◀️ چون که ثابتی با حمایت وحید جلیلی در صدا وسیما و اجرای برنامه‌های نفرت پراکنانه مطرح شد و به این جایگاه رسید.

◀️ ثابتی نه تنها کیف کش بلکه برده و غلام حلقه به گوش حلقه جلیلی‌هاست

دیدگاهتان را بنویسید