این کهکشان که JADES-GS-z14-0 نام دارد، کمتر از ۳۰۰ میلیون سال بعد از بیگ بنگ شکل گرفته است.

عکس این کهکشان با توجه به فاصله طولانی آن با موقعیت فعلی تلسکوپ جیمز وب، در حالتی که حدود ۲۹۰ میلیون سال پس از شکل‌گیری دنیای فضا در آن قرار داشت، ثبت شده است.

رکورد قبلی این تلسکوپ عکس برداری از یک کهکشان دیگر در موقعیتی حدود ۳۲۵ میلیون سال پس از بیگ بنگ و آغاز شکل گیری فضا بود.

تجهیزات نصب شده بر روی جیمز وب، بخش‌هایی از طیف فروسرخ که فروسرخ نزدیک و فروسرخ میانه نام دارند را دریافت می‌کند که به کمک آنها می‌توان چیزهایی را مشاهده کرد که تلسکوپ فضایی هابل قادر به رصد آنها نبود.

اگرچه تلسکوپ فضایی هابل نیز بخش‌هایی از طیف فروسرخ را رصد می‌کرد اما در مقام مقایسه، هابل می‌توانست اجرامی که تنها حدود ۴۰۰ میلیون سال پس از بیگ بنگ ایجاد شده بودند را ببیند ولی جیمز وب می‌تواند از این نیز عقب‌تر برود و با استفاده از تجهیزات آشکارسازی فروسرخ، کیهانی را مشاهده کند

دیدگاهتان را بنویسید