وکیل آیدا شاکرمی، خواهر دادخواه نیکا شاکرمی، خبر داد که موکلش با صدور کیفرخواست تحت عناوین «تشویق به فساد و فحشا و تمرد نسبت به مامورین» به شعبه ۱۰۳۰ دادگاه کیفری دو تهران ارجاع شده است.

رضا شفاخواه با اعلام این موضوع در شبکه اجتماعی «ایکس» افزود که این کیفرخواست روز چهارم تیر سال جاری در دادگاه بررسی می شود.

دیدگاهتان را بنویسید