امکان نداره چیزی که برای ایران تهدیده، همزمان برای اسراییل هم تهدید باشه!

دیدگاهتان را بنویسید