تصاویر منتشر شده از این مراسم نشان می‌دهد که بیشتر صندلی‌های این نهاد خالی هستند.

رسانه‌های داخلی مانند «همشهری» برای مشخص نبودن تعداد صندلی‌های خالی، اقدام به دستکاری و برش تصاویر این مراسم کرده‌اند.

دیدگاهتان را بنویسید