▫️شاید بسیاری از مردم ندانند که رئیسی مهمترین حام گشت ارشاد و طرفدار سرکوب خشن و بی‌ملاحظه دخترانی بود که زیر بار حجاب اجباری نرفته‌اند.

▫️رئیسی در سال ۱۴۰۱ قبل از قتل مهسا امینی در جلساتی با ستاد امر به معروف از سرکوب وحشیانه دختران توسط ناجا که در تابستان ۱۴۰۱، به اوج رسیده بود حمایت کرد.

▫️پس از جنایت قتل مهسا امینی و گسترش پوشش اختیاری در کشور، رئیسی  در اردیبهشت ۱۴۰۲ ستاد حجاب را تشکیل داد و وزیر کشورش را به ریاست آن منصوب کرد.

▫️از ابتدای امسال و همزمان با سخنان خامنه‌ای در مورد حجاب، در حالی که بسیاری از مقامات حکومتی، مخالفت برگشت گشت ارشاد بودند، رئیسی، عامل اصلی بازگشت گشت ارشاد بود.

▫️عزم رئیسی برای اجرای قوانین عصر پارینه‌سنگی و برده‌دارانه «حجاب‌وعفاف» طوری جزم بود که وقتی شورای نگهبان لایحه را بخاطر افزایش هزینه‌های عمومی برگشت زد، رئیسی تقبل کرد هزینه آن‌را از جیب [دولت] پرداخت کند تا مبادا زنی روی خوش و کسب‌وکاری روز خوش داشته باشد!

دیدگاهتان را بنویسید