🔻نخست وزیر اسلواکی 3 روز پس از دیدار با علی اف رئیس جمهور آذربایجان هدف گلوله قرار گرفت.

🔻بالگرد رئیس جمهور ایران ساعاتی پس از دیدار وی با الهام علی اف رئیس جمهور آذربایجان سقوط کرد.

دیدگاهتان را بنویسید