یک خانواده در ظرف یک سال ۵ میلیارد دلار ارز ترجیحی دریافت کرده است.

در حوزه صنعت خودرو یک شرکت ظرف سه سال، یک میلیارد دلار ارز گرفته است.

منابع کشور توسط کسانی که در قدرت قرار دارند، غارت می‌شود.

دیدگاهتان را بنویسید