ما به دنبال صدور حکم بازداشت برای یحیی سینوار به اتهام ارتکاب جنایات جنگی هستیم.

دیدگاهتان را بنویسید