مانند ترورهای قبلی افرادی مثل فخری زاده که هیچ وقت مقامات اسرائیل ارتباط در آن را تایید نکردند مجددا اینبار یک مقام اسرائیلی به رویترز گفت که این کشور هیچ ارتباطی با سقوط هلیکوپتری که منجر به کشته شدن رئیس جمهور ایران شد، نداشت !!

دیدگاهتان را بنویسید