برخی از نمایندگان اروپا نوشته‌اند: «از طرف من نیست» (not in my name)

پس از اعتراض خیرت ویلدرس، رهبر راست افراطی هلند، به پیام تسلیت رییس شورای اتحادیه اروپا، شماری از نمایندگان پارلمان‌های کشورهای اروپایی هشتگ «از طرف من نیست»(not in my name) را در شبکه ایکس خطاب به مقام‌های اروپایی و در انتقاد به آن‌ها برای تسلیت مرگ ابراهیم رئيسی منتشر می‌کنند.

دیدگاهتان را بنویسید