خبرنامه امیرکبیر با انتشار مطلبی از پیام‌های تهدیدآمیز حراست دانشگاه شهید بهشتی در گروه‌های تلگرامی دانشجویان این دانشگاه، در پی مرگ رئیسی خبر داده است.

خبرنامه امیرکبیر نوشته است:
«حراست دانشگاه شهید بهشتی که از شادی دانشجویان این دانشگاه عصبی شده است با ارسال پیام زیر در گروه های مختلف این دانشگاه سعی کرده است که به نحوی مرهمی بر سوزش های این درد بگذارد.»

لازم به‌ذکر است که تعدادی از کاربران فضای مجازی برای حذف مطالب و اظهار نظرهای خود درباره سقوط بالگرد حامل ابراهیم رئیسی، با تماس‌های تلفنی مورد تهدید قرار گرفته‌اند.

دیدگاهتان را بنویسید