تاکنون از اتهامات دقیق مطرح شده علیه این شهروند اطلاعی در دست نیست.

اکبر یوسفی پیشتر نیز در جریان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، سابقه بازداشت و برخوردهای قضایی را داشته است.

دیدگاهتان را بنویسید