این شبکه با تیتر کشته شدگان بالگرد ایران نوشت: مرگ رییسی، قصاب تهران

دیدگاهتان را بنویسید