عملیات بسیار پیچیده بود امکان زنده ماندن رئیس جمهور و وزیر خارجه ایران وجود نداشت، این اتفاق یک پیروزی برای اسرائیل است.

دیدگاهتان را بنویسید