«چرا خوشحالیم؟
یکی از دلایل شادی و خوشحالی ما دقیقا به خاطر تهدیدهای شماست.»
#رئیسی

دیدگاهتان را بنویسید