علی مجتهدزاده «وکیل»: با توجه به تکرار و تعدد رفتارهای خشونت آمیز از سوی عوامل ‎#گشت_ارشاد در قبال شهروندان نمیتوان اقدامات ماموران را صرفا خطای فردی دانست وبا تنبیه و تعلیق یک یا چند مامور قضیه را فیصله داد ادامه این رفتارها می‌تواند جامعه را به سمت تقابل خشونت آمیز متقابل شهروندان و پلیس سوق دهد.

دیدگاهتان را بنویسید