طبق گزارش کمیسیون انرژی مجلس ۸۰ درصد فلرینگ «دود استخراج چاه‌های گاز» در استان‌های خوزستان، بوشهر و هرمزگان رقم می‌خورد و‌ مردم این استان‌ها بیشترین الودگی فلرینگ را دریافت می‌کنند.

دیدگاهتان را بنویسید