گزارشگر می‌گوید «یک نیروی لباس شخصی مسلح به این جوان شلیک کرده است و بعد از این اتفاق جو این ایستگاه مترو به شدت امنیتی شده و نیروهای حکومتی از همه مردم می‌خواستند تا از صحنه تصویربرداری نکنند.»

از شرایط جوان تیر خورده و همچنین دلیل شلیک نیروی لباس شخصی به او اطلاعی در دست نیست.

دیدگاهتان را بنویسید