بیمارستان طالقانی تهران اعلام کرد از پذیرش بیماران دیالیزی زندان اوین به‌دلیل آلودگی زندانیان به گزیدگی توسط حشره ساس خودداری خواهد کرد.

این بیمارستان برای صحت ادعای خود «یک قوطی ساس به عنوان نمونه برای رئیس بهداری اوین فرستاده است.»

دیدگاهتان را بنویسید