«فرانسه آلمان و انگلیس که شب عملیات وعده صادق هواپیما آوردند و موشک خای ما را زدند، فکر نکنند همه چیز تمام شد و رفت همه این اقدامات به حسابشان نوشته می‌شود.»

دیدگاهتان را بنویسید