در سیل مشهد نیز متاسفانه تا این لحظه ۷ نفر کشته و ۱۲ نفر مفقود شده آمد و تمامی مسئولین ‌رسانه های حکومتی لال هستند.

دیدگاهتان را بنویسید