روزنامه اعتماد:
در بودجه ۱۴۰۳ تعداد ۱۰۶ هزار «طلبه بیمه‌شده»، تحت «پوشش بیمه بازنشستگی طلاب و روحانیون» قرار می‌گیرند. هم‌چنین ۲۲۰ هزار طلبه «کمک هزینه معیشتی طلاب» دریافت می‌کنند.

۱۳ هزار و ۵۰۰ خانوار نیز از «مستمری معمرین، ازکارافتادگان و خانواده مرحومین طلاب و روحانیون» برخوردار خواهند بود.

دیدگاهتان را بنویسید