نزدیک به نیمی از بانک‌هایی که در لیست ارایه‌کنندگان وام ودیعه اجاره مسکن هستند، در لیست ثبت‌نام الکرونیکی متقاضیان، جایشان خالی است و غائب این صحنه به حساب می‌آیند.

علت، «نبود اعتبار» گفته می‌شود.

بانک‌های در صحنه هم به دو دسته تقسیم می‌شوند؛ دسته اول بانک‌هایی که مدعی هستند «ابلاغیه پرداخت وام اجاره ۱۴۰۳ هنوز به دست‌شان نرسیده» و دسته دوم نیز «انبوهی از مدارک و شرایط و تضامین می‌تراشند» که دریافت وام برای متقاضی را غیرممکن می‌کند.

در تهران ۲۰۰ میلیون تومان وام اجاره در نظر گرفته شده و در شهرهای دیگر ۱۵۰ و ۱۰۰ میلیون تومان.

اما فعلا خبری از این تسهیلات نیست.

نرخ سود و مدت زمان بازپرداخت وام نیز به گونه‌ای است که «هزینه پرداخت ماهانه» برای مستاجر را تقریبا کاهش نمی‌دهد.

طی ۲ سالی که از پرداخت این تسهیلات می‌گذرد، سرجمع ۵۰۰ هزار مستاجر موفق به دریافت شدند؛ در حالیکه مستاجرهای کم‌درآمد حدود ۳ میلیون خانوار هستند.

دیدگاهتان را بنویسید