حسین شریعتمداری، مدیرمسئول کیهان:
در توجیه این مصوبه با اشاره به تعطیلی روز شنبه در آمریکا و اروپا به استفاده از فرصت‌های تعامل اقتصادی با جهان تکیه می‌کنند و از توضیح درباره چهار نکته خودداری می‌ورزند و یا بی‌خبرند.

اول آن که مگر تعداد مراکز تجاری و تاجرانی که با آمریکا و اروپا تعامل تجاری دارند چه میزان است؟

دوم آن که امروزه بیشتر تراکنش‌های اقتصادی الکترونیک است و به‌جای تعطیلی شنبه‌ها می‌توان برعدم تعطیلی چند بانک در این روز تاکید کرد و از این گذشته مگر فاصلۀ چندساعته چه تاثیر قابل اعتنایی دارد که تصمیم به تعطیلی شنبه‌ها گرفته‌اند؟

از ۳ مورد دیگر اهمیت بیشتری دارد، شنبه روز تعطیل رسمی یهودیان است و نباید نظام مقدس اسلامی به همراهی با آن‌ها متهم شود!

⁉️شریعتمداری در پاسخ به این سئوال که اعلام کرده‌اند بیت مقام رهبری با این تعطیلی مشکلی نداشته است! گفت: روال و قاعده در بیت حضرت آقا این‌گونه نیست و به یقین در نقل این خبر اشتباهی رخ داده است که خطایی سئوال برانگیز است باید هرچه زودتر تکذیب کنند!

دیدگاهتان را بنویسید