وزیر خارجه اسرائیل می گوید که مصر، نه اسرائیل، باید گذرگاه رفح را بازگشایی کند تا کمک‌ها به نوار غزه بیاید. وظیفه اجتناب از بحران انسانی در غزه بر دوش دوستان مصری ما است.

دیدگاهتان را بنویسید