◀️ در یکی از خانه ها دو فرزند ۱۲ و ۱۴ ساله تنها بودند و در خانه ای دیگر یک مادر و دختر تنها بودند که مورد سرقت قرار گرفتند!

دیدگاهتان را بنویسید