تعطیلی کامل ۶ هزار و ۸۸۵ کارخانه در کشور چه بلایی بر سر کارگران بدون تشکل خواهد آورد؟

دیدگاهتان را بنویسید