شهرداری تهران برای ملکی که از سال ۱۳۸۹ به صورت «نامحدود» برای ارائه خدمات به زنان آسیب دیده اجتماعی، در اختیار این موسسه بوده، دستور تخلیه صادر کرده و طبق این دستور، ملک باید ظرف یک هفته تخلیه شود.

رجبی در نامه‌ای سرگشاده خطاب به اعضای شورای شهر پایتخت نوشت:
«دو هفته است که شهرداری تهران چنان صاحبخانه‌ای که حکم تخلیه به دست، مستاجر عیالوارش را تهدید می‌کند، سراغ هشتاد زن آسیب‌دیده اجتماعی آمده و سوال مشخص ما از شهرداری و شورای شهر تهران این است که مگر این ساختمان و تمام آن‌چه به نمایندگی از مردم این شهر در ید اختیار شهرداری تهران است متعلق به کسی غیر از همین مردم است که اینطور تهدید به تخلیه می‌کنید و در کجای نامه تهدیدآمیزتان به سرنوشت این هشتاد زن فکر کرده‌اید؟»

دیدگاهتان را بنویسید