مصمم به پیروزی مطلق هستیم، با تمام توان ضربه می زنیم و از هیچ تلاشی برای بازگرداندن افراد ربوده شده دریغ نمی کنیم.

دیدگاهتان را بنویسید