دبیر شورای طرح «پاد» جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران:
مصرف سیگار به دلیل کم‌توجهی نسبت به جلوگیری از استعمال آن با راهکارهای کارشناسی و فرهنگی در کشور در حال افزایش است.

افزایش ۳ برابری تولید سیگار در کشور بیانگر رشد بسیار بالای استعمال دخانیات در کشور است.

سن مصرف سیگار اکنون در کشور به کودکان دبستانی رسیده است.

مصرف دخانیات، سیگارهای الکترونیکی و سایر مخدرها برای دختران به سنین پایین آمده است و مصرف سیگار نوجوانان و جوانان بین سنین ۱۴ تا ۱۸ سال ۱۳۳ درصد افزایشی شده که این آمار نیز برای چند سال گذشته است.

دیدگاهتان را بنویسید