مدیرعامل و عضو هیأت مدیره سازمان مدیریت پسماند:
🔹حقوق کارگران مدیریت پسماند نسبت به سال گذشته ۴۰ درصد افزایش پیدا کرده.

🔹آمارها نشان می‌داد تا پیش از اجرای قراردادهای جدید حدود ۵ تا ۶ هزار زباله گرد داشتیم که در حال حاضر به حدود هزار زباله گرد، کاهش پیدا کرده است.

🔹۶۰ تا ۷۰ درصد زباله گردی در شهر تهران کاهش پیدا کرده است و ۸۰۰ ماشین حمل زباله در تهران وجود دارد که مدل نیمی از آن ۱۴۰۲ است.

🔹تا الان ۱۰۰ نفر از کولی و کتفی ها به عنوان پاکبان جذب شده‌اند.

🔹۱۸۰ میلیارد تومان درآمد کثیف زباله گردی طی یک ماه است که ما مقابل آن ایستاده‌ایم و می‌خواهیم با نوماند منفعت به شهروندان باز گردد.| مهر

دیدگاهتان را بنویسید