محمد رسول‌اف، سینماگر سرشناس ایرانی مخالف. جمهوری اسلامی که سالها تحت فشار نهادهای اطلاعاتی خامنه‌ای خائن قرار داشت، با انتشار تصویری در حساب اینستاگرام از خروج خود از ایران خبر داد و نوشت:
هفت سال پیش برای چندمین بار پاسپورت مرا گرفتید دو سال پیش برای چندمین بار به خانه ام ریختید و هر آنچه توانستید با خود بردید. سال گذشته به همراه وکیلم بارها به نهادهای مختلف رجوع کردیم اما گفتید حق داشتن پاسپورت را ندارم نمیدانستید هویت من در پاسپورت من نیست.

اگر فکر می‌کنید مرزهای ایران در دست شماست در خواب خوشی هستید. اگر ایران جغرافیایی زیر چکمه های استبداد دینی شما رنج میکشد ایران فرهنگی در ذهن مشترک میلیونها ایرانی که از ظلم و توحش شما ناچار به ترک ایران شدند زنده است و هیچ قدرتی نمیتواند اراده ی خود را به آن تحمیل کند.

دیدگاهتان را بنویسید