جلیل محبی دبیر سابق ستاد امر به معروف با انتشار فایل پرداخت‌های میلیاردی به موسسه مصاف «مربوط به علی‌اکبر رائفی‌پور» نوشته: هرچه اصرار کردم آقای رائفی‌پور نیامد مناظره کند. بیش از صد میلیارد تومان در دکان مصاف پول جابجا شده. شما خودتان با او‌ مناظره کنید. یاحق

دیدگاهتان را بنویسید