📣 ما ملت ایران باید دست به دست هم داده و کشورمان را از این مصیبت نجات دهیم و مملکت‌مان را از مافیا پس بگیریم. جنبش حساب‌رسی اجتماعی در این مسیر به ما کمک می‌کند تا با زیر نظر بردن بخش‌های مختلف مافیا، درباره آنها اطلاعات دقیق و جزئی جمع‌آوری و منتشر کنیم تا عریان در برابر اراده ملت قرار بگیرند.

دیدگاهتان را بنویسید