الان اگر گزارش برداشته شه، این واقعیت که از سال ۱۳۹۸ حدود ۲۵ میلیون جمعیت کشور زیر خط فقر ۲۰۰۰ کالری زندگی می‌کنند. ناپدید می‌شه؟

دیدگاهتان را بنویسید