انجام عملیات موثر در رفح با حفاظت از غیرنظامیان امکان پذیر است، ارتش اسرائیل حرفه‌ای و توانمند است در این زمینه.

دیدگاهتان را بنویسید