حراست دانشگاه تربیت مدرس با ارسال یک پیامک تهدیدآمیز، دانشجویان این دانشگاه را به علت حضور در گروه‌ها و کانال‌های تلگرامی تهدید کرده است.
این در حالی است که در روزهای گذشته، علی خامنه‌ای در یک توئیت، درباره تهدید، تبعیض و شکنجه دانشجویان آمریکایی نوشته بود و ادعا کرده بود که حقانیت جمهوری اسلامی به همه دنیا ثابت شده است! اما نکته جالب توجه، رفتار خشونت آمیز حراست دانشگاه‌های ایران با نحوه پوشش دانشجویان یا حضور و فعالیت آنها در شبکه‌های اجتماعی است که از اصول ابتدایی آزادی بیان و حقوق شهروندی افراد است، اما این در حالی است که دانشجویان ایرانی همواره با انواع تهدید و محرومیت از تحصیل روربرو می‌شوند.

دیدگاهتان را بنویسید