◀️ در دولت قبل لیست تمام پرداختهای و قراردادهای شهرداری، هیات مدیره‌های شستا، دریافت کنندگان ارز واردات و صادرات، پرداختهای یارانه مطبوعات و قانون دسترسی آزاد به اطلاعات و ارزیابی دستگاه‌ها در شفافیت اعلام می‌شد. همه اینها از شهریور ۱۴۰۰ متوقف شده، چرا؟

حکومت دزد، چه چیزی برای پنهان کردن هست؟

دیدگاهتان را بنویسید