مزدوران آتش به اختیار به بهانه حجاب اجباری جمهوری اسلامی برای یک زن در بازار بابل ایجاد مزاحمت می‌کنند که با فریادهای خشم این بانو مواجه می‌شوند.

دیدگاهتان را بنویسید