اولاً خوردن حشرات حلال نیست؛ و نمیدانم چه کسی چنین حکمی داده؟
امیدوارم کسی با دیدن «مهر حلال»، روی محصولات تولید شده با حشره، تصور حلال بودن آنها را نکند.

مشکل اصلی استفاده از حشرات، به عنوان غذا، عوارضی است که در طولانی مدت روی بدن انسان می‌گذارد. بدن ما برای «رژیم غذایی از حشرات» آماده نیست.
وجود پلیمرهایی، با نام عمومی Chitin در حشرات، عامل حساسیت شدید (آلرژی) منجر به مرگ در آدمها میشود.

دیدگاهتان را بنویسید