تمامی دانشجویانی که در بامداد امروز جریان پراکنده کردن تحصن در دانشگاه جورج واشنگتن بازداشت شده بودند، آزاد شدند.

دیدگاهتان را بنویسید