وزیر دفاع آمریکا:
اسرائیل نباید بدون طرحی که امنیت و امنیت غیرنظامیان را در نظر گرفته باشد، عملیات نظامی در رفح آغاز کند.

در حال بررسی برخی محموله‌های کمک‌های امنیتی به اسرائیل در چارچوب وقایع جاری در رفح هستیم.

واشنگتن ارسال محموله مهمات انفجاری قوی به اسرائیل را با توجه به حوادث جاری در رفح به حالت تعلیق درآورد.

دیدگاهتان را بنویسید