با حداکثر هزینه ها در سال 2024:
به گزارش نشریه فوربز
۱:می سی سی پی (Mississippi):
هزینه زندگی در سال برای خانواده چهار نفره :80,523$

۲: کانزاس(Kansas):
هزینه زندگی در سال برای خانواده چهار نفره :89,353$

۳.آلاباما (Alabama):
هزینه زندگی در سال برای خانواده چهار نفره :80,777 $

۴.اوکلاهاما(Oklahoma):
هزینه زندگی در سال برای خانواده چهار نفره :78,458$

۵.جورجیا(Georgia):
هزینه زندگی در سال برای خانواده چهار نفره:91,161$

۶.تنسی (Tennessee):
هزینه زندگی در سال برای خانواده چهار نفره:85,923$

۷.میزوری(Missouri):
هزینه زندگی در سال برای خانواده چهار نفره:89,418$

۸.آیووا(Iowa):
هزینه زندگی در سال برای خانواده چهار نفره:98,199$

۹. ویرجینیای غربی (West Virginia):
هزینه زندگی در سال برای خانواده چهار نفره:86,704$

۱۰.ایندیانا(Indiana):
هزینه زندگی در سال برای خانواده چهار نفره:81,321$

دیدگاهتان را بنویسید