◀️ وزیر امور خارجه دولت حسن روحانی در دهه 1970 زمانی که در آمریکا مشغول تحصیل بود!!

دیدگاهتان را بنویسید