روزنامه اعتماد نوشت:
توهین به مقام بلند معلم آنجا است که در نتیجه اعمال سال‌هاست که به سختی افتاده. مقام معلم آنگاه خدشه‌دار شده که برای امرار معاش مجبور است ساعات طولانی بعد از کار آموزش به مسافرکشی و کارهای دیگر بپردازد.

مقام معلم آنجا زیر پا نهاده شده که در مقابل یک اعتراض صنفی ساده به او انگ عامل بیگانه و اخلال در امنیت زده و از کار اخراجش کرده‌اند

دیدگاهتان را بنویسید